Com ens organitzem?

A l’Agrupament Roques Albes ens organitzem en 5 grups d’edat. Cada un d’ells té els seus monitors i monitores. Tot i així fem activitats conjuntament i tots els monitors treballem com un sol equip. Les decisions les prenem de forma assembleària i les tasques d’organització es fan en comissions.

REPETITS

PETITS

MITJANS

GRANS